Bli med på Frambukonferansen 2021!

Publisert: 26. mai 2021

Bilde av to voksen, en med utviklingshemning og pårørende

16. juni 2021 arrangerer vi Frambukonferansen digitalt for første gang. Hovedtemaet er helsekompetanse, det vil si vår evne til å forstå, vurdere og bruke helseinformasjon for å kunne ta valg til beste for egen helse og livskvalitet. Det er gratis å delta. Håper du blir med!

Få kort informasjon om konferansen her:


.

I løpet av dagen blir det ulike innlegg og samtaler om hva helsekompetanse er og hvordan vi kan jobbe systematisk for å øke helsekompetansen hos personer med sjeldne diagnoser, personer med utviklingshemning og andre.

Hvem er konferansen for?

Målgruppene for konferansen er personer med en sjelden diagnose, pårørende, fagpersoner, tjenesteytere og studenter. Frambukonferansen kan også være aktuell for politikere, journalister og andre som er engasjert i dette feltet.

Det er gratis å delta på konferansen.

Du finner fullt program og påmeldingsskjema her

Velkommen!

.

Vil du dele dette med noen andre?