Frambus tilbud i koronatiden

Publisert: 24. august 2020

virus sett i mikroskop

På grunn av korona-situasjonen, er alle fysiske kurs på Frambu avlyst ut året. Deler av brukerkursene våre vil bli tilbudt digitalt. Fagkurs og veiledningstjenester blir strømmet eller gjennomført som videomøter. Vi tilbyr også nettbaserte webinarer og støttegrupper og er tilgjengelige på telefon, e-post, chat og i sosiale medier som vanlig.

I denne spesielle tiden jobber vi hele tiden for å kunne tilby relevante alternative tjenester. Følg med på nettsidene våre for oppdatert informasjon om disse.

Akkurat nå tilbyr vi følgende:.

Hvordan kursvirksomheten blir fra nyttår, vil bli avklart nærmere desember og informeres om her på nettsidene våre når vi vet mer. Søknadsfrister og påmelding til kurs i 2021 går som planlagt inntil vi vet mer. Se oversikt over planlagte kurs i kurskalenderen.
.
Vi gjør oppmerksom på at NAV har endret reglene for opplæringspenger slik at pårørende nå kan få opplæringspenger også når de deltar på fagkurs via strømming. Ta kontakt med Eva Løvdahl i kursadministrasjonen på e-post: kurs@frambu.no hvis du har praktiske spørsmål om dette. 
.
Koronasmitte ved sjeldne diagnoser

Frambu får jevnlig spørsmål om koronaviruset og ulike sjeldne diagnoser, smitterisiko, immunforsvar, infeksjonstilbøyelighet, luftveisinfeksjoner og liknende. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi individuelle råd om dette, men deler litt generell informasjon og råd her:

.
Trenger du å snakke med noen?

Dersom du er bekymret for din egen eller ditt barns helse, anbefaler vi at du tar kontakt med lokal helsetjeneste, fastlege eller spesialister dere er i kontakt med. Det er også mulig å kontakte Frambus fagpersoner for generell informasjon om diagnosen eller for å diskutere tema knyttet til diagnosen som ikke har med korona å gjøre.

Vil du dele dette med noen andre?