Endringer i Frambus tilbud på grunn av koronaepidemien

Informasjon om korona-tiltak på Frambu

På grunn av korona-situasjonen avlyses alle fysiske kurs på Frambu fram til 15. mai. Så langt det er praktisk mulig, vil fagkurs bli strømmet og utreiser erstattet med videomøter. Hvordan virksomheten blir etter 15. mai, vil bli avklart nærmere i løpet av uke 16.

.
Følg med på nettsidene våre for oppdatert informasjon om fagkurs og andre digitale kunnskapstilbud om sjeldne diagnoser.
.
Har du spørsmål om koronasmitte og sjeldne diagnoser?
Les nyhetssaken som våre leger har skrevet her.
.
.

Vil du dele dette med noen andre?