Fagkurs: Elever med Williams syndrom i skolen

Publisert: 15. april 2019

Gutt og jente med Williams' syndrom

Frambu har kurs den 5. juni for ansatte i grunnskolen og andre relevante tjenesteytere som jobber med barn med Williams’ syndrom!

Mål for kurset er å styrke deltakernes kunnskap om Williams’ syndrom, hvilke konsekvenser diagnosen kan ha for læring og utvikling og mulige tilretteleggingstiltak i grunnskolen.

Frambu driver ulike kompetanseutviklende aktiviteter for fagpersoner, tjenesteytere og studenter. En av disse er fagkurs, som arrangeres både separat og som del av brukerkurs.

Vil du dele dette med noen andre?