Velkommen til fagkurs om Smith-Magenis’ syndrom 2019

Onsdag 16. oktober 2019 inviterer Frambu til fagkurs for tjenesteytere som arbeider med personer med Smith-Magenis’ syndrom. Pårørende kan også melde seg på fagkurset. Påmeldingsfristen er 2. oktober.

Forelesningene vil blant annet ta for seg tema som tilleggsvansker ved SMS, ujevn kognitiv profil og  læring, og utfordrende atferd. I tillegg vil det presenteres resultater fra doktorgraden til spesialpedagog Heidi E. Nag, Frambu.

Har du spørsmål om fagkurset eller ønsker å se nærmere på programmet?

Her kan du lese mer og melde deg på fagkurset. 

 

Vil du dele dette med noen andre?