Forutsetninger for fysisk deltakelse på kurs høsten 2021

Publisert: 22. september 2021

Vi er glade for at vi endelig kan åpne for fysisk deltakelse på kurs på Frambu igjen. Samtidig er vi opptatt av å minimere faren for å bli smittet med Covid-19 når vi møtes. Vi følger derfor anbefalingene og rådene fra FHl. Vi er forberedt på at det kan komme nye anbefalinger og vil lempe på tiltak og begrensninger etter hvert som smittesituasjonen tillater det.
.

Her finner du kort informasjon om hva som gjelder når du kommer til Frambu og mens du er på senteret:
.

 • Når du kommer til Frambu

  Du kan ikke møte opp på Frambu hvis du er syk, er nærkontakt eller er i karantene. Vi forventer at alle i reisefølget, både voksne og barn, er friske når dere kommer.
  .
  For oppmøte på Frambu til og med 3. oktober gjelder følgende retningslinjer:
  For voksne over 18 år kreves ett av følgende:
  – at man er fullvaksinert eller har fått første dose for minst 3 uker siden
  – at man har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder
  – at man har gjennomgått covid-19 for mer enn 6 måneder siden og deretter har fått en dose vaksine
  .Koronapass blir skannet ved ankomst. Alternativt kan en signert koronaerklæring sendes via Digipost til Stiftelsen Frambu.

  For å redusere faren for smitte og lette håndtering av en eventuell karantene, oppfordrer vi akkurat nå til bruk av privat transport på reisen til og fra Frambu. Som en konsekvens av dette, tilbyr vi overnatting fra søndag til mandag for dem som har lang reisevei. Ved behov vil det derfor være mulig å komme til Frambu fra klokken 18 på søndag kveld. Det blir også mulig å lage seg et enkelt brødmåltid på søndag kveld og mandag morgen, for dem som ønsker det. Ta kontakt med oss senest 14 dager før kursstart dersom du/dere har behov for overnatting fra søndag kveld. Send e-post til kurs@frambu.no med beskjed om ca når dere regner med å komme.
  .
  For oppmøte på Frambu fra og med 4. oktober gjelder følgende retningslinjer:
  Ettersom mange med Frambus diagnoser direkte eller indirekte tilhører en eller flere av risikogruppene eller kan ha økt sårbarhet for alvorlige infeksjoner ved covid-19, oppfordrer vi alle som kan ta koronavaksinen om å bli vaksinert før de kommer til Frambu. Samtidig kan det være gode grunner til at enkelte ikke kan ta vaksinen. Disse kan være særlig utsatt for å bli smittet og syke av covid-19. Under oppholdet på Frambu ber vi derfor alle om å holde minst en meters avstand mellom voksne fra ulike kohorter, eller bruke munnbind der dette ikke er mulig.

  For å redusere faren for smitte og lette håndtering av en eventuell karantene, oppfordrer vi akkurat nå til bruk av privat transport på reisen til og fra Frambu. Som en konsekvens av dette tilbyr vi overnatting fra søndag til mandag for dem som har lang reisevei. Ved behov vil det derfor være mulig å komme til Frambu fra klokken 18 på søndag kveld. Det blir også mulig å lage seg et enkelt brødmåltid på søndag kveld og mandag morgen, for dem som ønsker det. Ta kontakt med oss senest 14 dager før kursstart dersom du/dere ønsker overnatting fra søndag kveld. Send e-post til kurs@frambu.no med beskjed om ca når dere regner med å komme.

  .

 • Hvis det oppstår et utbrudd av Covid-19

  Dersom det skulle oppstå et utbrudd av covid-19 på Frambu mens du er her, kan personer/familier med egen bil eller tilgang til annen form for privat transport reise hjem og være i karantene/isolasjon der. Personer/familier som er avhengig av kollektiv transport, vil bli satt i karantene/isolasjon på Frambu eller et annet egnet sted i Nordre Follo kommune. Dette fordi FHIs anbefalinger om transport og Pasientreisers håndhevelse av disse ikke tillater kollektiv transport av mistenkt smittede eller bekreftet smittede av covid-19.
  .

Retningslinjene over kan bli endret på kort varsel dersom det kommer nye anbefalinger på nasjonalt, regionalt eller kommunalt nivå. Vi anbefaler derfor alle som skal delta på kurs på Frambu å gå gjennom denne siden kort tid før de skal komme til Frambu.

.

Vil du dele dette med noen andre?