Forutsetninger for fysisk deltakelse på kurs høsten 2021

Publisert: 4. oktober 2021

Vi er glade for at vi endelig kan åpne for fysisk deltakelse på kurs på Frambu igjen. Samtidig er vi opptatt av å minimere faren for å bli smittet med Covid-19 når vi møtes. Vi følger derfor anbefalingene og rådene fra FHl. Vi er forberedt på at det kan komme nye anbefalinger og vil lempe på tiltak og begrensninger etter hvert som smittesituasjonen tillater det.
.

Her finner du kort informasjon om hva som gjelder når du kommer til Frambu og mens du er på senteret:
.

Til tross for at myndighetene nå har lempet på smittevernregler i Norge, velger vi å opprettholde noen retningslinjer for å begrense smittefare i forkant og under opphold på Frambu. Ettersom mange med Frambus diagnoser direkte eller indirekte tilhører en eller flere av risikogruppene eller kan ha økt sårbarhet for alvorlige infeksjoner ved covid-19, oppfordrer vi alle som kan til å bli vaksinert for korona før de kommer til Frambu. Samtidig kan det være gode grunner til at enkelte ikke kan ta vaksinen. Disse kan være særlig utsatt for å bli smittet og syke av covid-19. Under oppholdet på Frambu ber vi derfor alle om å holde minst en meters avstand mellom voksne fra ulike kohorter, eller å bruke munnbind der dette ikke er mulig.

For å redusere faren for smitte og lette håndtering av en eventuell karantene, oppfordrer vi akkurat nå til bruk av privat transport på reisen til og fra Frambu høsten 2021. Som en konsekvens av dette, tilbyr vi overnatting fra søndag til mandag for dere som har spesielt lang reisevei. Fra januar 2022 vil Frambu gå tilbake til normale åpningstider fra mandag til fredag.

Ankomst fra kl. 18.00 søndager (gjelder kun ut året 2021)

Ved behov vil det derfor være mulig å ankomme Frambu fra tidligst klokken 18.00 på søndag kveld.
Det er ingen matservering i dette tidsrommet, men mulighet for å lage seg et enkelt måltid på gjestekjøkkenet søndag kveld og mandag morgen, for de som ønsker det. (Knekkebrød, pålegg, yoghurt, havregrøt, drikke). Kurset starter mandag kl. 11.00.

Ta kontakt med oss senest 14 dager før kursstart dersom du/dere ønsker overnatting fra søndag kveld. Send e-post til kurs@frambu.no med beskjed om tidspunkt for når dere regner med å komme.

Dersom det skulle oppstå et utbrudd av covid-19 på Frambu mens du er her, kan personer/familier med egen bil eller tilgang til annen form for privat transport reise hjem og være i karantene/isolasjon der. Personer/familier som er avhengig av kollektiv transport, vil bli satt i karantene/isolasjon på Frambu eller et annet egnet sted i Nordre Follo kommune. Dette fordi FHIs anbefalinger om transport og Pasientreisers håndhevelse av disse ikke tillater kollektiv transport av mistenkt smittede eller bekreftet smittede av covid-19..
..

Retningslinjene over kan bli endret på kort varsel dersom det kommer nye anbefalinger på nasjonalt, regionalt eller kommunalt nivå. Vi anbefaler derfor alle som skal delta på kurs på Frambu å gå gjennom denne siden kort tid før de skal komme til Frambu.

.

Vil du dele dette med noen andre?