Frambus kurskalender for 2020 på høring

Illustrasjon av en kalender

Takk til alle dere som har sendt oss ønsker om kurs fra Frambu i 2020! Vi har nå gått gjennom alle innspillene og utarbeidet et forslag til kurskalender. Dette sendes nå på høring. Fristen for å komme med tilbakemeldinger er 31. mai 2019.

Frambus forslag til kurskalender for neste år ble presentert for deltakerne på Brukermøtet i helgen og blir nå sendt på høring til alle foreningene vi har kontakt med. Diagnosegrupper som ikke har forening eller kontaktperson har også mulighet til å uttale seg.

Frambu jobber hele tiden for å nå flere med våre tjenester, blant annet ved å arrangere flere kurs og ved å tilby alle våre fagkurs overført via video.

For 2020 foreslår vi å arrangere

  • 24 brukerkurs for ulike diagnoser og grupper (4 av disse arrangeres regionalt)
  • 13 fagkurs med diagnosespesifikke eller diagnoseovergripende tema (4 av disse arrangeres regionalt)
  • 6 nettkurs med diagnosespesifikke eller diagnoseovergripende tema
  • 3 leire for barn, ungdom og unge voksne
  • 3 åpne uker (fleksible kursuker hvor Frambu vil arrangere ett eller flere kurs av ulik varighet, avhengig av etterspørsel og behov)
  • 10 webinarer (varer i 30-60 minutter, ca ett pr måned)
  • Brukermøte

Se hele forslaget til kurskalender for 2020 her

Forslaget er satt opp etter innspill fra brukerforeninger, brukerrepresentanter og samarbeidspatnerer og gjennomgang av hvilke diagnoser vi får flest henvendelser om og hvilke grupper som har fått tilbud om kurs de siste årene. Målet vårt er å gi flest mulig et godt tilbud, samt å prioriterer nye brukergrupper. Vi ønsker også å benytte brukerkursene på Frambu til kompetanseheving gjennom systematisk innhenting av kunnskap og dokumentasjon.

Vedlagte forslag er et utkast. Det er fortsatt mulig å påvirke det endelige oppsattet. Sjekk spesielt at de foreslåtte tidene ikke kolliderer med planlagte norske eller internasjonale samlinger eller konferanser for diagnosen.

Spørsmål og innspill kan sendes til tilbakemelding@frambu.no innen 31. mai 2019.

NB: Tilbakemeldinger fra brukerforeningene og andre kan føre til at foreslått tidspunkt, målgruppe eller fokus/innhold i det enkelte kurset kan bli endret etter høringsrunden. Endelig kursplan for 2020 vil bli lagt ut i kurskalenderen vår innen utgangen av august. Etter dette er vi takknemlige for hjelp til å spre informasjon om kursene til aktuelle målgrupper.

Vil du dele dette med noen andre?