Frambus kurskalender for 2021 på høring

Publisert: 30. april 2020

Illustrasjon av en kalender

Takk til alle som har sendt oss ønsker om kurs fra Frambu til neste år! Vi har gått gjennom alle innspillene og utarbeidet et forslag til kurskalender. Dette legges nå ut på høring. Fristen for å komme med tilbakemeldinger er 31. mai 2020.

.
Frambu jobber hele tiden for å tilby relevante tjenester og nå aktuelle målgrupper med tjenestene våre. Dette gjør vi blant annet ved å arrangere kurs for personer med diagnose, pårørende og fagpersoner på Frambu og ved å tilby fagkurs via videokonferanse og strømming. I 2021 planlegger vi også å tilby flere nye nettkurs og webinarer..

Forslaget er satt opp etter innspill fra brukerforeninger, brukerrepresentanter og samarbeidspartnere, samt gjennomgang av hvilke diagnoser vi får flest henvendelser om og hvilke grupper som har fått tilbud om kurs de siste årene. Vi forsøker også å gi nye brukergrupper tilbud og å benytte brukerkursene på Frambu til innhenting av kunnskap og dokumentasjon.

Vedlagte forslag er et utkast. Det er fortsatt mulig å påvirke den endelige kursplanen. Sjekk spesielt at de foreslåtte tidene ikke kolliderer med planlagte norske eller internasjonale samlinger eller konferanser for den aktuelle diagnosen.

Både foreninger for aktuelle diagnoser og representanter fra diagnosegrupper som ikke har forening er velkommen til å uttale seg om forslaget.

Spørsmål og innspill kan sendes til tilbakemelding@frambu.no innen 31. mai 2020.

.
NB: Tilbakemeldinger fra høringen kan føre til at tid, målgruppe eller fokus for foreslåtte kurs kan bli endret. Det kan også komme endringer som følge av koronasituasjonen. Vi jobber med å finne alternative løsninger for kurs som er avlyst i år, enten ved å sette opp hele eller deler av kursene til høsten eller ved å gi andre tilbud. Det kan også bli aktuelt å flytte noen av disse til 2021. I så fall kan det bli behov for å utsette noen av kursene som er planlagt i 2021 til 2022. Slike endringer vil eventuelt gå tydelig frem i kurskalenderen vår.

.

Vil du dele dette med noen andre?