Klinefelters syndrom og andre mannlige tilstander med overtallige X-kromosomer

Publisert: 8. januar 2016

Frambu inviterer barn og ungdom mellom 0 og 18 år med diagnose, deres familier og tjenesteytere til kurs på Frambu fra 25. til 29. april 2016. Vi ønsker å gi deltakerne kunnskap om diagnosen, behandling og aktuelle tiltak i hverdagen. Tilrettelagt informasjon vil bli gitt til barn og ungdom ut i fra deres alder. Les mer om kurset her.

Kurset er delt i tre hovedområder. Tirsdag er avsatt til siste nytt om diagnosen og vi vil se nærmere på ulike helsemessige følger av diagnosen, blant annet med et særlig fokus mot testosteronbehandling. Onsdag vil ha hovedvekt på kognitive aspekter, språk og sosial samhandling, og hvordan disse områdene påvirker på forskjellige arenaer som barnehage, skole, fritid etc. På torsdag vil oppmerksomheten være rettet mot hvordan Klinefelters syndrom kan påvirke familielivet.

Har du spørsmål?
Ved faglige spørsmål kan du kontakte kursansvarlig Simen Stokke på e-post sst@frambu.no
Ved praktiske spørsmål kan du kontakte Elin Bredesen på e-post kurs@frambu.no
Begge nås via vårt sentralbord på telefon 64 85 60 00

Velkommen til kurs på Frambu!

Vil du dele dette med noen andre?