Kurs for barn og unge med komplekse medisinske utfordringer og/eller fremadskridende sykdom

Fra 11. til 15. mai holder vi kurs på Frambu for barn og unge opptil 18 år med en sjelden diagnose som medfører komplekse medisinske utfordringer og/eller fremadskridende forløp med tap av motoriske, kognitive og/eller språklige ferdigheter. Kurset er også for deres familier og tjenesteytere. Kurset arrangeres i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE). Søknadsfristen er 16. mars.

I løpet av denne uken vil vi gjennomføre diagnosesamtaler og gruppesamtaler for foreldre, og vi tar opp mange ulike tema som blant annet medisinske, psykososiale og pedagogiske aspekter og rettigheter. I tillegg legger vi opp til felles aktiviteter for barn og foreldre, både på dagtid og som en del av aktivitetstilbudet på ettermiddagene. Vi ønsker å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen og gi informasjon om å leve med et barn som har store medisinske utfordringer i hverdagen. Det legges også til rette for å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.
Lurer du på om kurset er aktuelt for deg eller dere?
Her kan du lese mer om de aktuelle diagnosene og hvordan det er å delta på kurs på Frambu. Her finner du også søkandsskjema og kontaktinformasjon. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

 

Vil du dele dette med noen andre?