Kurs for personer i alderen 5-16 år, med utviklingshemming uten kjent årsak

Fra 23.-27. mars holder vi kurs rettet mot familier med barn og unge mellom 5-16 år som har utviklingshemming uten kjent årsak. Tjenesteytere kan også søke om plass på kurset. I løpet av disse dagene vil vi ha et tilpasset opplegg i vår skole og barnehage til personer med diagnosen og deres søsken. Voksne pårørende og tjenesteytere vil delta på forelesninger og i grupper. Søknadsfristen er 27. januar.

I forelesninger og temasamtaler vil vi blant annet ha fokus på kognitiv utvikling og læring, spesialpedagogiske rettigheter og muligheter, fysisk ivaretakelse, sosial kompetanse og psykisk helse. Vi vil også snakke om  genetikk og hverdagsmedisin, familieliv og søsken og flere andre viktige tema.
Se programmet for nærmere oversikt.
I tillegg vil det legges til rette for å bli kjent med andre på ettermiddag- og kveldstid, og man kan velge å delta på ulike aktiviteter.

Hvis du vil lese mer om kurset eller ønsker å søke om å delta kan du finne mer informasjon her. 

 

Vil du dele dette med noen andre?