Kurs for personer i alderen 5-16 år, med utviklingshemming uten kjent årsak

Fra 23.-27. mars holder vi kurs rettet mot familier med barn og unge mellom 5-16 år som har utviklingshemming uten kjent årsak. Tjenesteytere kan også søke om plass på kurset. Søknadsfristen er 27. januar.

Barn med diagnose og deres søsken vil få et tilpasset opplegg i vår skole og barnehage på dagtid. Imens får pårørende og tjenesteytere tilbud om forelesninger og gruppersamtaler om ulike tema. Vi vil blant annet ha fokus på kognitiv utvikling og læring, spesialpedagogiske rettigheter og muligheter, fysisk ivaretakelse, sosial kompetanse og psykisk helse. Vi vil også snakke om  genetikk og hverdagsmedisin, familieliv og søsken og flere andre viktige tema. I tillegg vil det legges til rette for å bli kjent med andre på ettermiddag- og kveldstid, og man kan velge å delta på ulike aktiviteter.

Hvis du vil lese mer om kurset eller ønsker å søke om å få delta, kan du finne mer informasjon her. 

 

Vil du dele dette med noen andre?