Kurs for personer med L1 syndrom

Gutt med ransel på ryggen

I april inviterer vi til kurs om L1 syndrom. Kurset er rettet mot personer i alle aldre med diagnosen, deres familier og tjenesteytere. Vi har som mål å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen, og ønsker samtidig å legge til rette for å treffe andre og utveksle erfaringer rundt det å leve med diagnosen. Søknadsfristen er 24.februar.

Fra 27. til 30. april holder Frambu et kurs om L1 syndrom. I løpet av de fire dagene som kurset varer vil det være forelesninger og gruppesamtaler rundt ulike tema, blant annet ernæring, aktivitet og deltakelse, medisinsk informasjon, familieliv og søsken, samt tilrettelegging og rettigheter. Vi legger også opp til erfaringsutveksling og aktiviteter.
Søknadsskjema, program og mer informasjon om dette kurset finner du her.

 

Vil du dele dette med noen andre?