Ledig engasjement: Forskningsassistent(er)

Publisert: 9. mars 2020

Illustrasjon av person som kikker gjennom et forstørrelsesglass

Vi har ledig engasjement som forskningsassistent i 20-100 % stilling i 12 måneder med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist er 30. mars 2020. Noe for deg eller noen du kjenner?

Vi har flere pågående forskningsprosjekter som handler om alt fra genetikk til bruk av virtuelt utstyr. Vi ønsker nå å engasjere en eller flere forskningsassistenter som kan bistå oss i dette arbeidet. Eventuell stillingsbrøk vil bli avklart med aktuelle søkere.

.
Arbeidsoppgaver:

  • Koordinere datainnsamlinger som innebærer å holde oversikt og være i dialog med prosjektdeltakere, samt gi administrativ og praktisk støtte til Frambus personale
  • Deltakelse i prosjektmøter
  • En del reisevirksomhet må påregnes

.
Vi søker deg som:

  • er i gang med eller nylig har avsluttet utdanning innen helse- og sosialfag, pedagogikk, psykologi eller andre relevante fag
  • er fleksibel, samarbeidsorientert og pliktoppfyllende

Interesse for og erfaring med sjeldne diagnoser er en fordel.
Det er en fordel, men ikke en forutsetning, at du disponerer egen bil.

.
Vi kan tilby:

  • deltakelse i spennende og viktige forskningsprosjekter
  • en aktiv og tverrfaglig forskningsgruppe med bredt internasjonalt samarbeid
  • mulighet for tilgang til forskningsdata etter nærmere avtale
  • fleksibel arbeidstid
  • dekning av reiseutgifter

..
For mer informasjon om stillingen, kontakt Krister Fjermestad på telefon 942 01 947 eller e-post til kristefj@uio.no.

Søknad med CV merkes “Forskningsassistent” og sendes til kristefj@uio.no innen 31. mars 2020.

.    

Vil du dele dette med noen andre?