Ledig engasjement: Forskningskoordinator

Publisert: 9. mars 2020

Bildet viser en hånd som skriver i et skjema

Vi har ledig engasjement som forskningskoordinator i 50 % stilling i 17 måneder. Søknadsfrist er 31. mars 2020. Noe for deg eller noen du kjenner?

Kompetansesentrene i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser tilbyr veiledning for å øke kunnskap i tjenesteapparatet og sikre et likeverdig tjenestetilbud til personer med sjeldne diagnoser. Tjenesten skal nå evaluere utbyttet av veiledningstjenester gitt over videokonferanse til foresatte og tjenesteytere til barn med en sjelden diagnose. Frambu har hovedansvar for prosjektet. I den forbindelse er vi på jakt etter en forskningskoordinator. Denne vil ha en sentral rolle i både planleggingen og gjennomføringen av evalueringsstudien.

Den aktuelle studien tar sikte på å samle data fra deltakere på inntil 50 veiledningstjenester. Disse vil i gjennomsnitt ha ti deltakere. Spørreskjema og intervjuer skal gjennomføres før, rett etter, to måneder etter og seks måneder etter deltakelse. Målet er å undersøke kvaliteten på tjenestene og kartlegge eventuelle endringer i diagnosekunnskap og tjeneste-tilbud i etterkant av tjenesten.

Arbeidsoppgaver:

  • Delta i utviklingen av elektroniske spørreskjema
  • Koordinere rekruttering og datainnsamling fra fire kompetansesentre i Oslo og omegn
  • Intervjue deltakerne om opplevd endring i kunnskap om diagnosen og opplevde endringer i tjenestetilbudet
  • Transkribere intervjuer
  • Delta i prosjektmøter
  • Noe reisevirksomhet i Oslo og omegn

.
Høres dette høres interessant ut?

Les hele stillingsutlysningen her

.

Vil du dele dette med noen andre?