Podkast: 47 XYY syndrom – erfaringer og gode råd

Publisert: 1. mars 2018

Podkast: 47 XYY syndrom - erfaringer og gode råd

En gruppe på fire menn deler i denne podkastepisoden (33 min) sine erfaringer med å leve med 47 XYY syndrom. De blir intervjuet av Frambus spesialpedagog David Bahr. Overlege Anne Grethe Myhre på Frambu gir i tillegg en kort medisinsk bakgrunn om diagnosen.

47 XYY syndrom er en kjønnskromosomvariasjon som i hovedregel forekommer bare hos gutter/menn. Kjennetegn er økt lengdevekst, noe forsinket språk-, tale- og motorisk utvikling samt lærevansker.

Det er ingen medisinske tilstander som er knyttet til det å ha 47 XYY syndrom.

For barn og unge anbefales likevel at man følger opp utviklingen og fanger opp eventuelle vansker på et tidlig tidspunkt. Støttetiltak for gutten og foreldrene som f.eks diagnoseinformasjon, samtaler og tilrettelegging kan være aktuelt.

Vil du dele dette med noen andre?