Vil du bli doktorgradsstipendiat på Frambu?

Publisert: 25. januar 2023

Tegning av en person som kikker gjennom et forstørrelsesglass
Vi har ledig en treårig stipendiatstilling i prosjektet “Health literacy and self-efficacy in persons with rare disorders and their family caregivers – a nation-wide multicentre study”. Stillingen er åpen for personer med minst mastergrad i helse-, sosial- eller pedagogiske fag (for eksempel sosialt arbeid, klinisk ernæring, medisin, psykologi, sykepleie, fysioterapi, pedagogikk, ergoterapi, helsefag eller liknende).

Hovedmålet med prosjektet er å kartlegge helsekompetanse, mestringsforventning og livskvalitet hos personer med sjeldne diagnoser (fra 16 år og eldre) og deres pårørende.
.
Les mer om prosjektet og arbeidsoppgavene her:
Treårig doktorgradsstipendiatstilling på Frambu
.
Noe for deg eller noen du kjenner?
Søknadsfrist er 23. februar 2023.

Vil du dele dette med noen andre?