Publisert: 24. februar 2020

Vil du bli lærling på Frambu?

Frambu tilbyr plass til to lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfag fra august 2020. Vi tar imot lærlinger fra hele landet og kan love en variert og spennende læretid med god oppfølging. Søknadsfrist er 9. mars 2020.

.
Du bør ha

 • gjennomført og bestått andre år på videregående skole
 • interesse og egnethet for å arbeide med personer med nedsatt funksjonsevne
 • samarbeidsvilje og fleksibilitet
 • interesse for friluftsliv og fysisk aktivitet
 • evne til å svømme og arbeide i svømmebasseng

.
Vi kan tilby

 • et godt miljø med i alt sju lærlinger innenfor tre fagområder
 • en lærlingetid med strukturert oppfølging av faglærte veiledere
 • to års sammenhengende læretid på Frambu
 • arbeid på et landsdekkende kompetansesenter med fagpersoner innenfor de fleste yrkesområdene innen helse og opplæring
 • mange utfordringer
 • mulighet for hybel

.
Videoen under forteller litt om hvordan vi jobber i Frambus barnehage og skole. Den er laget for elever fra videregående skole som skal ha praksis på Frambu i en uke, men mesteparten av det som sies gjelder også for lærlinger.

.
Her kan du se glimt fra tre tidligere kurs på Frambu:

.
Lurer du på noe?

Ta kontakt med avdelingsleder Maria Elind eller Linda Stensnes på telefon 64 85 60 00 for mer informasjon.

Søknad kan sendes på e-post til mel@frambu.no.

De som blir innkalt til intervju, vil bli invitert til en rekrutteringsdag på Frambu tirsdag 31. mars.

Velkommen til Frambu!

 

.

Vil du dele dette med noen andre?