Vil du bli med på Frambuleir?

Publisert: 15. januar 2024

To tråkkebåter fylt med glade mennesker

Sommeren 2024 blir det tre leire på Frambu. Leirene er delt inn i ulike aldersgrupper, og hvilken leir du skal søke er avhengig av hvilket årstall du er født. Frambuleir er åpen for barn, ungdom og unge voksne som har en diagnose som hører hjemme ved et av kompetansesentrene i den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser, men man trenger ikke å ha mottatt tjenester tidligere. Husk å søke innen fristen 1. mars 2024.

Treff andre og spreng grenser!

Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurstilbud hvor deltakerne får prøve seg på egenhånd i tygge omgivelser, oppleve mestring gjennom deltakelse i nye situasjoner og aktiviteter og møte andre i liknende situasjon for å utveksle erfaringer og knytte nettverk. Det legges til rette for at deltakerne skal få mulighet til å sprenge egne grenser og oppdage nye muligheter. Deltakerne må kunne delta i og ha sosialt utbytte av et gruppeorientert tilbud.

Her kan du lese mer om hvordan det kan være å delta på Frambuleir

Vi arrangerer følgende leire sommeren 2024:
  • Frambuleir 1 (deltakere født 2008-2012):  26. juni til 4. juli
  • Frambuleir 2 (deltakere født 1994-2001):  10.-18. juli
  • Frambuleir 3 (deltakere født 2002-2007): 24. juli til 1. august

Søknadsskjema og mer informasjon om hver enkelt leir finner du i kurskalenderen vår.

I fjor fikk Frambu støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til å gjennomføre leirene med maks antall deltakere. Frambu håper å få til dette i år også, men vi er avhengig av svar på søknader om økonomisk støtte.
Vi vet derfor ikke hvor mange vi kan tilby plass til før dette er avklart, men vi trenger uansett at du sender søknaden nå i januar eller februar så vi vet hvem som ønsker å delta på leir i 2024!
Frambuleir er et populært tilbud, så søk i god tid før søknadsfristen 1. mars!

Vi håper du søker på frambuleir 2024!

 

 

Vil du dele dette med noen andre?