Vil du delta på kurs om Williams’ syndrom?

Publisert: 13. februar 2019

Barn med Williams syndrom sitter ved et bord

Vil du delta på kurs om Williams' syndrom?

Fra 3. til 7. juni 2019 arrangerer vi kurs for barn og unge med Williams’ syndrom i grunnskolealder og deres pårørende og tjenesteytere. Søknadsfrist er 12. april.

Kurset arrangeres etter “Hvem er jeg”-modellen, hvor målet er å bidra til å stryke selvoppfatningen hos barna og ungdommen, og også styrke de foresatte i møte med utfordringer barna deres kan møte. Voksne og barn har samme dagstema, med felles innledning og avslutning av dagen. Resten av dagen får barn og ungdom eget tilbud i Frambu barnehage og skole.

Vi tar blant annet opp følgende tema:

  • Kropp og helse
  • Ernæring
  • Sjelden og vanlig
  • Hvordan har jeg det?
  • Følelser
  • Psykisk helse – følelser og selvbilde
  • Familieliv og søsken
  • Ytelser, tjenester og individuell plan (IP)
  • Gruppesamtaler og erfaringsutveksling

Onsdag arrangerer vi fagkurset “Elever med Williams’ syndrom i skolen”, som deltakerne på familiekurset automatisk er med på. Denne dagen kommer flere fagpersoner til Frambu og kurset strømmes og overføres til videostudioer andre steder i landet.

Les mer om kurset og hvordan du kan melde deg på her.

Velkommen til kurs på Frambu!

Vil du dele dette med noen andre?