Barn med Williams syndrom sitter ved et bord

Fra 3. til 7. juni 2019 arrangerer vi kurs for barn og unge med Williams’ syndrom i grunnskolealder og deres pårørende og tjenesteytere. Søknadsfrist er 12. april.

Kurset arrangeres etter “Hvem er jeg”-modellen, hvor målet er å bidra til å stryke selvoppfatningen hos barna og ungdommen, og også styrke de foresatte i møte med utfordringer barna deres kan møte. Voksne og barn har samme dagstema, med felles innledning og avslutning av dagen. Resten av dagen får barn og ungdom eget tilbud i Frambu barnehage og skole.

Vi tar blant annet opp følgende tema:

  • Kropp og helse
  • Ernæring
  • Sjelden og vanlig
  • Hvordan har jeg det?
  • Følelser
  • Psykisk helse – følelser og selvbilde
  • Familieliv og søsken
  • Ytelser, tjenester og individuell plan (IP)
  • Gruppesamtaler og erfaringsutveksling

Onsdag arrangerer vi fagkurset “Elever med Williams’ syndrom i skolen”, som deltakerne på familiekurset automatisk er med på. Denne dagen kommer flere fagpersoner til Frambu og kurset strømmes og overføres til videostudioer andre steder i landet.

Les mer om kurset og hvordan du kan melde deg på her.

Velkommen til kurs på Frambu!

Vil du dele dette med noen andre?