Kurs for nyansatte på Frambu (testversjon høsten 2021)

Velkommen som nyansatt på Frambu!
Vi er glad for å ha deg ombord.

Frambu sett fra innkjørselen

Det er spennende å begynne i ny jobb. For noen er dette kanskje din første jobb, mens andre har flere erfaringer med å starte i ny jobb. Uansett: Det er veldig mye nytt! Menneskene er nye, oppgavene er kanskje nye for deg, og selve bygningen er ganske sammensatt, med mange kriker og kroker. Vi lover deg at det tar ikke lang tid før du finner fram!

Vi vet at den første tida i ny jobb er viktig, og vi jobber hele tiden med å bli bedre til å gjøre starten så god som mulig. Dette nettkurset er helt nytt – ja, det er så nytt at vi kaller det test-versjon, og vi trenger dine tilbakemeldinger. Noter gjerne noen stikkord underveis, slik at du på slutten av kurset kan oppsummere hva som var bra, hva du savner osv.

Nyansattprogrammet består av dette nettkurset, en halvdagssamling med andre nyansatte og ledelsen, og avdelingens skreddersydde plan for akkurat deg og din jobb.
Dette kurset er obligatorisk ved oppstart på Frambu, og skal tas i løpet av den første måneden din som ansatt.

Kurset gir en kort innføring i Frambus historie, virke, organisering og måte å tenke på, og det gir deg noen tips til din første tid på Frambu. Kurset er delt inn i to hovedseksjoner – den første gir en introduksjon til hvordan Frambu drives, og den andre gir deg tips til din første tid her. Trykk på hver seksjon nedenfor for å begynne!