Arbeidsliv

Arbeidsliv

Kvinner med trippel X har vanligvis normale fysiske trekk. Hos en del kan kognitive vansker gi lærevansker og emosjonelle problemer. Variasjonen i gruppa er imidlertid stor. I mange tilfeller fungerer kvinnene så godt at de aldri får diagnosen.

Det er liten kunnskap om yrkesvalg og graden av yrkesaktivitet blant kvinner med trippel X.

Studier viser at færre jenter med trippel X velger en akademisk utdanning og at de oftere velger praktiske yrker (1). Den sosiale usikkerheten og den negative selvoppfatningen vil i likhet med jenter i skolealder også prege de voksne kvinnene med trippel X sammenlignet med andre kvinner (2).

Det er likevel viktig å fremheve at resultater fra forskning er preget av at diagnosen er sterkt underdiagnostisert og at mange lever uten mistanke om at de har en diagnose.

(Faglig oppdatert 2013)

Referanser

  1. Schrander-Stumpel, C. Triple-X-syndrome or Trisomy X, Paient Care, 2005; 32(6):15-21
  2. Otter, M. et al Triple X syndrome: a review. European Journal of Human Genetics (2010) 18; 265-271

 

 

Vil du dele dette med noen andre?