De vanskelige overgangene

Overgangene mellom barnehage og barneskole, barneskole og ungdomsskole, ungdomsskole og videregående skole/yrkesopplæring og utdanning og arbeid kan være kritiske perioder for elever med behov for spesiell tilrettelegging. Det er derfor nødvendig at disse overgangene forberedes i god tid før de skal finne sted. Kontaktpersoner må trekkes aktivt inn i arbeidet med tilrettelegging og med overføring av nødvendig informasjon mellom de ulike partene.

Ved disse overgangene er det nødvendig at PPT, skolehelsetjeneste og barnehage/skole er aktivt med i planlegging og informasjonsoverføring. Dette må gjøres i nært samarbeid med foreldrene og barnet/ungdommen og etter tverrfaglige avveininger i ansvarsgruppen.
Ungdom med Sotos’ syndrom har behov for utvidet rådgiving ved overgang til videregående opplæring og yrkesvalg. Man har rett til to ulike former for rådgiving: Sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving.

 

Vil du dele dette med noen andre?