Høyere utdanning

Tilrettelegging av studie- og arbeidsplass
Alle studiesteder skal være tilrettelagt for studenter med funksjonshemninger i følge norsk lov [1] . Likevel er det stor variasjon mellom studiestedene. Studiestedene har rådgivnings- eller konsulenttjeneste for funksjonshemmede studenter som tilbyr følgende tjenester:

  • behovsutredning og rådgivning
  • utlån av ulike typer hjelpemiddel
  • tilpasning på lesesalen
  • tilrettelegging til eksamen
  • utprøving av datautstyr
  • testing av dyslektikere og utskriving av attest
  • tilrettelegging av det fysiske miljøet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Ungdom har en nettside med mye informasjon som kan være nyttig for ungdom som planlegger eller er i utdanning .

Rettigheter
Universitetsloven [1] gir studenter med særskilte behov rett til tilrettelegging, så langt det er mulig og rimelig. En slik tilrettelegging må ikke føre til reduksjon i faglige krav(§ 4-3).

Også når det gjelder søknad til høyere utdanning, kan man søke om særskilt vurdering ved opptak. Dette gjelder hvis du mener at du har dårligere karakterer enn det som kreves på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse. Det er opp til det enkelte lærestedet å vurdere dette (§7-13) [2] . Søknadsfristen for særskilt vurdering er tidligere enn ved samordnet opptak.

Man kan også søke om dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse (§3-2) [2] .

Det finnes også mulighet for å søke om forhåndsløfte (gjelder kun høyskoler, ikke universitet) slik at man kan planlegge i god tid. For å få dette må man søke tidligere enn samordnet opptak.

Det finnes også lover og retningslinjer som regulerer den fysiske tilgjengeligheten på universitet og høyskoler. Men det varierer fra bygg til bygg hvor godt tilrettelagt det er. Ta kontakt med studiestedet tidlig for å se hvilke tilretteleggingsmuligheter som finnes og hva som eventuelt må endres.

Referanser: 

1. Norge, Universitetsloven. 2005, Oslo: Cappelen Akademisk. 27 s.

2. Kunnskapsdepartementet, Forskrift til opptak om høyere  utdanning. 2007.

 

Vil du dele dette med noen andre?