Høyere utdanning

Von Hippel-Lindaus syndrom (VHL) er en sjelden tilstand med svært varierende forløp. En ungdom eller voksen med VHL kan derfor stå overfor følgende problemstilling ved valg av utdanning og yrke: I hvilken grad skal jeg ta hensyn til tilstanden når jeg ikke vet hvordan den vil utvikle seg og hvordan den vil påvirke min yrkesaktivitet i fremtiden?
 
Gjennomføring av en utdannelse gir større muligheter for å få tilrettelagt arbeidssituasjonen hvis det blir behov for det. Se mer informasjon på NAVs nettsider om yrker og utdanning.

Studielån og stipend
Lånekassen gir lån og stipend til studenter. Forutsetningen er at man tar utdanning som er godkjent av Lånekassen.

Rettigheter ved sykdom
Dersom man blir forsinket i utdanningen på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse, kan det bli gjort unntak slik at man kan bruke lengre tid på studiet sitt.

Hvis man blir syk en periode og ikke kan studere, kan lånet bli omgjort til stipend for maksimalt fire og en halv måned pr undervisningsår. Sykdomsperioden må dokumenteres av lege. Søker som har rett til sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden for sykdomsperioden, får imidlertid ikke omgjort lån til stipend for den tiden vedkommende har slike ytelser.

Dersom en lånetaker blir minst 50 % ufør og får uførepensjon fra folketrygden, kan man få delvis eller hel ettergivelse av lånet. Dette vurderes i forhold til brutto månedsinntekt. 

Les mer om sykdom under utdanningen på Lånekassens nettsider.

Støtte til utdanning gjennom NAV
Dersom utdannelsessituasjonen blir preget av at man må gjennom flere operasjoner og rehabilitering, kan man søke om arbeidsavklaringspenger, hvor NAV gir støtte til utdanning og omskolering.

I noen tilfeller kan NAV bistå med arbeids- og utdanningsreiser. Det betyr at du kan få transport til og fra arbeid eller skole til samme pris som en bussbillett

 

Vil du dele dette med noen andre?