Medisinsk beskrivelse dystrofia myotonika type 1

Det finnes to typer av dystrofia myotonika, type 1 og type 2. Disse kan arte seg ganske ulikt. Dystrofia myotonika type 1 er vanligst.

Nevromuskulært kompetansesenter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander ved Oslo Universitetssykehus og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser samarbeider om å beskrive de ulike nevromuskulære diagnosene på norsk. Disse beskrivelsene publiseres på  Helsenorge.no.

Les beskrivelsen av dystrofia myotonika hos Helsenorge

Les om anbefalt oppfølging av voksne med dystrofia myotonika type 1 (svensk tekst)
Les om anbefalt oppfølging av voksne med dystrofia mytonika type 1 her(engelsk tekst)

Se kritisk informasjon om diagnosen her (diagnosekort)

Se informasjonsperm om diagnosen her

.

Vil du dele dette med noen andre?