PUST – E-læring om bruk av langtids mekanisk ventilasjon

PUST – E-læring om bruk av langtids mekanisk ventilasjon

E-læringskurset “Pust” gir en grunnleggende innføring i hvordan det kan være å leve med en sjelden diagnose som gir respirasjonsvansker og hva som er viktig å vite i møte med personer som har behov for langtids mekanisk ventilasjon. Det tar også for seg helhetlig ivaretakelse og brukerstyring av egen hverdag. 

Kurset er rettet mot helsepersonell og assistenter som har liten erfaring med brukere med pustemaskin. Det kreves ingen forkunnskaper. Kurset kan også være nyttig for personer med diagnose og pårørende.

Kursansvarlig er Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling ved Haukeland Universitetssjukehus i Bergen. Kurset er gratis.

Her finner du e-læringskurset PUST.

Vil du dele dette med noen andre?