Tannhelse

Tannhelse

DiGeorges syndrom innebærer meget stor variasjon i symptomer. Dette betyr at ikke alle barn med syndromet har de samme manifestasjonene.

Mange har suge/svelgproblemer, som medfører spisevansker av forskjellig grad. Dette innebærer for noen blant annet at mat kommer ut av nesen over lengre perioder. De har også ofte en forsinket utvikling av tyggeferdighet. Mange er også plaget av sure oppstøt (refluks, maten beveger seg tilbake fra magesekken til spiserøret/munnen). Ganespalte ( harde og/eller bløte gane) forekommer hos en del. Sviktende lukkefunksjon av ganeseilet (velofaryngealinsuffisiens) er dessuten et stort problem for mange, uavhengig av om de har en spalte eller ikke. Dette innebærer at en del språklyder får nasal resonans. ( Hypernasalitet). Det kan derfor være nødvendig med tidlig kontakt med Øre-nese-halslege for vurdering og logoped for trening.

Barn med DiGeorges syndrom har ofte nedsatt muskelspenst og muskelstyrke (hypotoni). Tidlig oppstart av munnmotorisk stimulering/trening kan derfor være nødvendig. Dette kan bety allerede fra fødsel.

Tennenes emalje kan oftere enn vanlig ha mineraliseringsdefekter ( groper, flekker). Mangel på emalje (hypoplasi) ses oftere hos barn med hjertefeil, mens hvite/brune flekker (hypomineralisasjon) er assosiert til mer diffuse medisinske problemer, som infeksjoner/høy feber. Emaljeforandringene kan innebære tidlig behov for forebyggende tannpleie/behandling.

Ved tannbehandling som kan medføre blødning skal endokardittprofylakse vurderes/benyttes hos barn med klaffefeil/medfødt hjertefeil. Ta kontakt med barnets lege, hvis det er tvil.

Barna kan være mer utsatt for karies (hull) på grunn av hyppige infeksjoner og en kost som inneholder mye søte drikker og mellommål. Medisiner bør så vidt mulig være sukkerfrie. Refluks kan utgjøre en risiko for å utvikle erosjoner ( tap av tannsubstans på grunn av syrepåvirkning).

Mange av barna har problemer med finmotorikken, og tannpuss kan være vanskelig å utføre. De bør ha hjelp av en voksen frem til 10årsalder, ev. lenger ved behov. Det er viktig å bruke tid på å finne egnede hjelpemidler ( børster/tanntråd). Gode tannhelsevaner bør etableres tidlig. Bruk av fluortannkrem er en selvfølge, og andre fluorpreparater som tabletter og skyllevæske brukes etter behov og anbefaling fra tannpleier/tannlege.

Barn med DiGeorges syndrom trenger ekstra tid på tannklinikken for tilvenning. De er ofte engstelige og er avhengig av faste rutiner og forutsigbarhet. Barna bør henvises tidlig til tannhelsetjenesten, gjerne før treårsalder. Innkallingsintervallene må være individuelle og basert på risiko for tannsykdom. Mange trenger forsterket profylakse.

Med gode tannhelsevaner og regelmessig kontakt med tannhelsetjenesten vil de fleste barn barn med DiGeorges syndrom ha like god tannhelse som andre barn.

Teksten er skrevet av fagpersoner fra TAKO-senteret (tannhelsekompetansesenter for sjeldne, medisinske tilstander)
Les mer om senteret her.

Vil du dele dette med noen andre?