Utfordrende atferd

Forskning på utfordrende atferd ved Smith-Magenis’ syndrom

Paul Langthorne & Peter McGill fra University of Kent har undersøkt hvilken kommunikativ funksjon utfordrende atferd har ved Smith-Magenis’ syndrom.

Barn med Smith-Magenis’ syndrom viser ofte ulike typer atferd som oppfattes som utfordrende i familien, på skolen eller for øvrig. For eksempel kan en del dra i neglene på fingrene eller tærne eller de kan opptre aggressivt eller ødelegge ting. Hvorfor de gjør dette, er forholdsvis uklart. Det antas at gener kan spille en sentral rolle i forhold til bestemte typer utfordrende atferd, samtidig som miljømessige faktorer også kan spille inn.

I et forskningsprosjekt fra 2008 så Langthorne & McGill nærmere på samspillet mellom genetiske og miljømessige faktorer ved utfordrende atferd ved Smith-Magenis’ syndrom. Forskerne var spesielt interesserte i å se på om barn med diagnosen viser forskjellige nivåer av motivasjon for noen av de sosiale konsekvensene som er kjent for å forsterke utfordrende atferd (som for eksempel tilgang på voksenoppmerksomhet eller flukt fra vanskelige oppgaver eller situasjoner).

Ut fra tidligere forskning, tok forskerne utgangspunkt i følgende hyposteser:
1) Barn med Smith-Magenis’ syndrom er mer tilbøyelige til å vise utfordrende atferd for å oppnå voksenkontakt
2) Barn med Smith-Magenis’ syndrom er mer tilbøyelige til å vise utfordrende atferd knyttet til helseteamer (søvnforstyrrelser o.l.)

Funnene fra undersøkelsene deres er presentert i en egen artikkel.
Les hele artikkelen her (engelsk tekst, PDF-format)

Vil du dele dette med noen andre?