Ernæringsbehandling av barn med livstruende eller livsbegrensende tilstander (Leve NÅ)

Onsdag 27. november 2024 holder Leve NÅ fagdag om ernæringsbehandling av barn med livstruende eller livsbegrensende tilstander

Om fagdagen 
Alvorlig syke barn har ofte redusert matlyst og mange har utfordringer som gjør at de kan ha vansker med å få i seg tilstrekkelig ernæring i kortere eller lengre perioder av sykdomsforløpet. Kurset har som mål å belyse aktuelle ernæringsfaglige problemstillinger hos alvorlig syke barn og adressere hvordan ernæringsbehandling kan innlemmes i en barnepalliativ tilnærming.

Hvem er fagdagen for?
Målgruppen er klinisk ernæringsfysiologier, sykepleiere og andre fagpersoner med interesse for ernæringsbehandling av barn i palliasjon.

Vil du vite mer?
Program, påmelding og nærmere informasjon vil du finne på nettsiden til Leve NÅ

Fagdagen arrangeres fysisk på Frambu kompetansesenter, og det er også mulig å delta digitalt. Dette velger du i påmeldingen.

Påmelding er nødvendig enten du vil delta fysisk eller digitalt.
Oppmøte på Frambu/oppkobling digitalt: 08.30-09.00
Programmets varighet: 09.00-15.00.

-med forbehold om endringer