Frambuleir 2023

Hva er Frambuleir?

Hver sommer arrangerer Frambu helt spesielle kurs for barn, ungdom og unge voksne med sjeldne diagnoser. Disse kalles Frambuleir.
Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurs hvor deltakerne får møte andre som er i liknende situasjon og utveksle erfaringer og knytte sosiale nettverk. Vi legger også til rette for at deltakerne skal få mulighet til å sprenge egne grenser og oppdage nye muligheter.

Her finner du viktig informasjon om leir som er lurt å lese!

Informasjon om leir i 2023 publiseres her i vår kurskalender rundt årsskiftet 22/23.
Det er ikke mulig å søke på leir 2023 før søknadsskjema legges ut her i vår kurskalender, i desember/januar.
Søknadsfristen er den samme hvert år, 1. mars.


Mer detaljert informasjon om leir, varighet og aldersinndeling, og hvilke datoer de ulike leirene foregår, kommer når det er avklart.
Leirene foregår som regel i perioden fra uke 26 til uke 32, og har ulik aldersinndeling.