Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

NevSom holder kurs på Frambu (bildet)

Denne uken holder Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) et gjestekurs på Frambu. 

Les mer om NevSom her.

Gjestekurs fra andre sjeldensentra
Frambu er ett av ni kompetansesentre i den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser og det eneste senteret som disponerer lokaler til å arrangere større kurs og samlinger. En del av ukene i året disponerer derfor de andre sentrene i tjenesten Frambus lokaler og ressurser til å arrangere kurs for sine brukergrupper. Disse kursene står oppført i kurskalenderen vår som gjestekurs. Spørsmål om kurset må rettes til det aktuelle senteret.

 

Vil du dele dette med noen andre?