Ultrasjeldne diagnoser

Dette kurset vil være et samarbeidskurs mellom Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og flere av kompetansesentrene. 

Hvem er kurset for?

Kurset er for barn og ungdom i grunnskole- eller videregående skole-alder som har en ultrasjelden, genetisk diagnose som gir sammensatte vansker og deres familier.

-med forbehold om endringer.

Hva lærer du på dette kurset?

Kurset handler om hvordan det er å leve med en ultrasjelden diagnose. Vi legger opp til en variert uke med faglige innlegg og tid til å utveksle erfaringer og å bli kjent med andre i liknende situasjon.

På dagtid deltar voksne på forelesninger og samtaler, mens barn og ungdom med diagnose og søsken har eget opplegg i Frambus barnehage og skole. Program legges ut på denne siden når nærmere informasjon om temaene er klart.
På ettermiddagene kan man delta i ulike aktiviteter og opplevelser, både inne og ute.

Hvor holdes kurset?

Kurset holdes på Frambu, rett syd for Oslo. Familiene som deltar, bor på senteret fra mandag til fredag.

Praktisk informasjon og søknadsskjema legges ut her når det er klart.