Del 3 – Tilrettelegging av omgivelser, bruk av hjelpemidler og energiøkonomisering