Hva innebærer sjeldenhet?

Ifølge seniorrådgiver Lise Hoxmark på Frambu er det tre fremtredende utfordringer ved det å leve med en sjelden diagnose; 

 • kunnskapsmangel
 • manglende helhetstenkning, koordinering og samarbeid
 • færre muligheter for å treffe andre med samme sjeldne diagnose

.

I videoen under hører du Hoxmark snakke om (varighet: 15 min): 

 • ny sjeldendefinisjon 
 • forskjellen på akutt sykdom og det å leve med en sjelden diagnose gjennom livsløpet 
 • utfordringene ved å arbeide kunnskapsbasert når kunnskapen er liten og erfaringene få 
 • viktigheten av å utnytte brukerkunnskap 
 • betydningen av tverrfaglig, diagnosespesifikk kunnskap for individuell kartlegging og tiltak  
 • betydningen av en årsaksdiagnose 
 • samarbeidet mellom ulike tjenesteytere og mellom tjenesteytere og personen med diagnose og familien  
 • behovet for å treffe andre i samme situasjon  
 • betydningen av nettbasert kommunikasjon