Introduksjon til Frambu

Frambu seen from above

Hva er Frambu?

I denne seksjonen får du en introduksjon til Frambu. Du får vite mer om Frambus historie, hvordan vi er finansiert og organisert, målgruppen vår og tjenestene vi gir til Frambus brukene.

Trykk nedenfor for å starte seksjonen. Når du har lest en del ferdig, kan du markere den med grønn knapp. Når du er ferdig med hele seksjonen, tar du en oppsummerende quiz om det du har lest.

God lesning!