Dette er en demoside

Her er det plass til en kort introduksjon til temaområdet og artiklene eller temaene du finner under dette punktet i menyen.

På denne siden kan vi legge inn bilde, introtekst, video, podkast, informasjonsmateriell, kurs og/eller nyheter etter ønske. Nederst kan vi eventuelt ha med kontaktinformasjon til de fagpersonene på Frambu som kan kontaktes om dette temaområdet.

Denne siden er under utarbeidelse

Test for å se om det fungerer best med enspalte- eller flerspalte-løsning på starttekst og bilde under hvert temaområde. Det kan også hende at vi kommer til å variere mellom disse, avhengig av hva slags innhold vi ønsker å ha med på denne delen av siden. Enspalte-løsning fungerer trolig best med langt og smalt/lavt bilde og litt mer tekst, mens denne tospalte-løsningen trolig fungerer bedre ved korte tekster og/eller høyere bilder.

Informasjonsmateriell

Har du spørsmål?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen.Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuellproblemstilling