Dette er en demoside

Her er det plass til en kort introduksjon til temaområdet og artiklene eller temaene du finner under dette punktet i menyen.

På denne siden kan vi legge inn bilde, introtekst, video, podkast, informasjonsmateriell, kurs og/eller nyheter etter ønske. Nederst kan vi eventuelt ha med kontaktinformasjon til de fagpersonene på Frambu som kan kontaktes om dette temaområdet.

Denne siden er under utarbeidelse

Test for å se om det fungerer best med enspalte- eller flerspalte-løsning på starttekst og bilde under hvert temaområde. Det kan også hende at vi kommer til å variere mellom disse, avhengig av hva slags innhold vi ønsker å ha med på denne delen av siden. Enspalte-løsning fungerer trolig best med langt og smalt/lavt bilde og litt mer tekst, mens denne tospalte-løsningen trolig fungerer bedre ved korte tekster og/eller høyere bilder.

Informasjonsmateriell

Har du spørsmål?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen.Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuellproblemstilling

Vil du dele dette med noen andre?