Tilpassede arbeidsaktiviteter for funksjonshemmede

Prosjektet “Tilpassede arbeidsaktiviteter for funksjonshemmede” ved Seksjon for voksenhabilitering ved Sørlandet Sykehus i Arendal har utarbeidet en idébank med forslag til en rekke tilrettelagte arbeidsaktiviteter. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet.

Idébanken består av videofilmer og fotografier som viser hvordan man kan tilrettelegge for varierte aktiviteter for personer med utviklingshemning, autisme eller andre funksjonsnedsettelser. Du finner den her: www.taff.no

Vil du dele dette med noen andre?