3. Få fram hva foreldre er opptatt av eller bekymrer seg for

Frambu har erfaring med at mange foreldre til barn med sjeldne diagnoser, som mange andre foreldre, ofte bekymrer seg for skolestart. 

For at foreldrene skal føle seg trygge i overgangsprosessen og få opplevelsen av at skolen ønsker det beste for barnet er det lurt å utforske de bekymringene de har og forsøke å svare ut spørsmålene så langt det er mulig. Noen spørsmål lar seg naturlig nok ikke svare ut så lang tid i forveien som foreldrene skulle ønske, men da kan det være en ide f.eks. å tilby et besøk på skolen så de kan se fasilitetene, gi eksempler på hvordan ting har blitt gjort tidligere eller være behjelpelig med å knytte kontakt med andre foreldre som har vært igjennom denne prosessen tidligere.

Jmf. § 9a-2. tredje ledd har også alle elever rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov.