Bruk av Frambu på fritiden

Frambus ansatte har muligheten til å benytte svømmehallen, lavvoen og Frambus utearealer, med bruk av båter og utstyr liggende i båthuset i sin fritid. Dette forutsetter at det ikke kommer i veien for aktiviteter i regi Stiftelsen og kompetansesenteret, eller også utleieaktivitet.

For å ivareta personalet og Frambu sine interesser er det utarbeidet et reglement for bruk av aktuelle fasiliteter som ansatte skal godkjenne ved signere vedlagte skjema og levere dette til arkivering i resepsjonen;

Regler for bruk av Frambu på fritiden (kvalitets- og rutinehåndboka – krever innlogging i Simployer)

Det er opprettet en kalender i outlook, hvor du kan skrive inn når du planlegger å bruke uteområdet eller bassenget.