Finn fram i systemene

Du vil få god opplæring i de ulike digitale systemene du skal bruke i avdelingen din, og det vil også variere hvilke systemer du skal bruke. Her nevner vi likevel de viktigste og mest gjennomgående.

 

File:Workplace from Facebook logo.svg

Dette er Frambus intranett, og verktøyet vi bruker til intern kommunikasjon. Her kommer det både nyhetsoppdateringer fra ledelsen, annonseringer fra avdelingene, og ellers både stort og smått. Hver avdeling har i tillegg sin egen gruppe med intern kommunikasjon, og det er også grupper for sosiale aktiviteter, bruk av Frambu på fritiden, med mer.

Mange bruker også Workplace som et sted å sende direktemeldinger til deg, så det er lurt å bruke Workplace flittig og være innom flere ganger i løpet av en arbeidsdag.

 

SharePoint Online | Brighter Days | Office 365 | Consultancy

Dette er Frambus fildelingssystem. Her oppbevarer og kategoriserer vi både nye og gamle dokumenter, slik at det er lett å finne frem for både deg selv og andre. Alle dokumenter er tilgjengelige for alle. Eneste unntak er ledelsens område og personalsaker.

Hver avdeling har sitt eget gruppeområde, i tillegg til felles områder for planer og rapporter, FOU, Grafisk profil, IKT, HR og HMS.

Du vil finne frem til opplastede dokumenter i dokumentsenteret, og i prosjekter vil du se hvilke pågående og avsluttede prosjekter som Frambu administrerer, hvilke dokumenter som tilhører prosjektet, og hvem som er prosjektleder.

Du vil sannsynligvis bruke SharePoint mye, så det er verdt å gjøre seg godt kjent!

 

Fil:Microsoft Office Outlook (2018–present).svgEpost og kalender

På Frambu bruker vi Microsoft Outlook for å sende epost og lese kalender. Du vil få innkallelser til møter og andre viktige beskjeder på epost, og innkallelsene vil automatisk legge seg inn i kalenderen din.

Du kan også søke opp de andre ansatte og se på deres kalendere. Dette er veldig fint å gjøre før du f.eks innkaller til møter, eller planlegger å se om din kollega er ledig. Vi bruker kalenderen aktivt på Frambu, og det er din mulighet til å både legge opp dagen din, og kommunisere til andre hvor du er og hva du er opptatt med!

 

Microsoft Teams / Zoom

Microsoft Teams Logo Zoom Logo

Til digitale møter, bruker vi verktøyene Teams, Zoom og Norsk Helsenett (join.nhn.no).
Verktøyene har ulike egenskaper, slik at vi velger verktøy etter formålet med videomøtet.
Du kan starte med å gjøre deg kjent med Teams, som du har installert på PC-en din. Når du får møteinnkalling i Outlook, som sier at møtet skjer på Teams, er det bare å klikke på lenka i møteinnkallingen, og du er inne i møtet.

Vi har laget en veiledning for hvilket verktøy som skal benyttes til ulike møter og tjenester. Denne ligger i kvalitets- og rutinehåndboka (krever innlogging i Simployer)

 

Fil:Simployer logo.svg

Simployer er systemet for dokumenter og kommunikasjon rundt ditt ansettelsesforhold. Her ligger dokumentene som er tilknyttet ditt arbeidsforhold på Frambu, og det er på Simployer du blant annet søker om ferie, søker om permisjon, skriver inn sykedager, og mer.

På Simployer ligger også Frambus håndbøker – og du kan slå opp i HMS-håndboka, Personalhåndboka og vår Kvalitets- og rutinehåndbok. Her står det beskrevet mye rundt både din ansettelse, hva som forventes på Frambu og hvilke rutiner vi jobber med. Bruk håndbøkene som oppslagsverk!

 

Avans Soma – Tjenester med mennesket i fokus LogoSaksbehandlingssystemet med pasientjournal

SOMA (som snart skifter navns til Ad Curis) er Frambus “pasientsystem”. SOMA er stedet vi registrerer sensitiv informasjon om våre brukere. SOMA inneholder en elektronisk journal (EPJ), hvor vi registrerer informasjon om samtaler mv. SOMA er også et saksbehandlersystem, hvor søknader til kurs, leir og veiledningstjenester registreres og behandles.