Frambus tjenester

Videokonferanse uten utstyr

Frambu tilbyr et bredt utvalg av tjenester til målgruppen. Vi er et lavterskeltilbud, så alle kan søke om å motta tjenester av oss, og man trenger ikke henvisning. For å benytte seg av enkelte tjenester må man likevel registrere seg som bruker i Frambus system.

Nedenfor kan du lese mer om tjenestene brukerne kan få av Frambu.

 

Informasjon om diagnoser

Frambu produserer og tilgjengeliggjør relevant og kvalitetssikret informasjon om diagnosene vi arbeider med, både via nett og gjennom informasjonsmateriell. Vi deler kunnskap om både enkeltdiagnoser, diagnosegrupper og mer diagnoseovergripende tema.

Frambus diagnosesider har hver diagnose en egen side med informasjon. Informasjonen er faglig oppdatert, utarbeidet og kvalitetssikret av fagavdelingen på Frambu. I tillegg står det linket til ressurser, aktuelle brukerforeninger og aktuelle kurs for diagnosen.

Frambus temasider tar for seg mer gjennomgripende og generelle temaer om å leve med en diagnose, skrevet og faglig godkjent av fagavdelingen.

 

Veiledningstjenester

Frambu tilbyr disse informasjons- og veiledningstjenestene:Samtale mellom tre voksne

  • Henvendelser via telefon
  • Henvendelser via e-post, chat og sosiale medier (hvor vi unngår sensitiv informasjon)
  • Møter via videokonferanse, på Frambu eller lokalt
  • Innlegg på kurs, konferanser og samlinger i regi av foreninger eller andre

Hvem som helst er velkommen til å kontakte Frambu. Det trengs ingen henvisning.

Tjenesten kan handle om en eller flere personer med diagnose eller bestemte tema eller diagnoser. Både personer med diagnose, pårørende og fagpersoner kan søke om møte med Frambu.

Kurs og sommerleir

Frambu har en rekke ulike kurs, inkludert brukerkurs, fagkurs, nettkurs, webinar og sommerleir. Du kan lese mer om Frambus kurstilbud på denne siden (lenke til Frambus nettside).

På brukerkurs kommer det påmeldte deltagere fra hele Norge og bor på senteret, ofte fra mandag til torsdag. Brukerkursene har ulike temaer knyttet til en diagnose eller diagnosegruppe, og både de med diagnose, pårørende og tjenesteytere har som regel mulighet til å søke om opphold.

På formiddagene er det forelesninger, opplegg og informasjon fra fagavdelingen og eksterne forelesere, mens de brukere som har behov for det får tilbud om aktiviteter i Frambus skole og barnehage. På kveldstid tilbys det ulike sosiale aktiviteter. Brukerkursene fungerer også som en møteplass for familier og mennesker i lignende situasjon.

På sommeren tilbyr Frambu sommerleir for ungdom og unge voksne med diagnose. Det er tre ulike leire delt inn i aldersgrupperinger, som spenner fra 12-30 år. På leirene er det opp mot 50 deltagere og opp mot 50 innleide hjelpere som leder leiren.

Her kan du se glimt fra sommerleir på Frambu:

 

Forskning og utviklingsarbeid

Frambu kartlegger, samler og systematiserer kunnskap og erfaringer både fra praksisfeltet og fra Frambus virksomhet. På denne måten styrker vi vår kunnskap om diagnosene vi arbeider med og bidrar til å utvikle kompetanse om hvordan det er å leve med sjeldne funksjonshemninger.

De siste årene har utviklingsarbeidet på Frambu fått en mer fremtredende plass i virksomheten og vi har utviklet en egen forskningsstrategi. Hovedvekten ligger på diagnosespesifikk kunnskap og problemstillinger knyttet til det å leve med en sjelden diagnose.

Hvis du er interessert kan du lese mer om Frambus forskning og utviklingsarbeid (link til Frambus nettside).