Oppdrag og organisering

Frambu er en stiftelse, med egne vedtekter og et valgt styre. Det er stiftelsen som ansetter Frambus direktør.

Stiftelsen Frambu er også en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Dette er en kompetansetjeneste som ligger i spesialisthelsetjenesten og driver etter forskrift 1706 av 2010.

Som kartet under viser, har Stiftelsen Frambu en rammeavtale med Helse Sør-Øst om å drive kompetansetjenester etter oppdrag fra NKSD. For dette får vi en årlig rammebevilgning fra Helse Sør-Øst.

Stiftelsen Frambu har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å etablere og drive den lindrende enheten Leve NÅ. Leve NÅ gir ulike type tjenester til familier med barn med behov for palliasjon (lindrende behandling og forbedret livskvalitet ved livstruende sykdom) og deres tjenesteytere. Tilbudene tilpasses den enkelte og planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med familien og det lokale tjenesteapparatet.

Vi bruker navnet “Frambu” både om stiftelsen, kompetansesenteret og selve stedet. Frambu er et godt kjent begrep blant både familier og fagpersoner.
Navnet ble satt i 1955, da Frambu ble etablert som et feriested for barna i Framfylkingen, som da var Arbeiderpartiets barneorganisasjon. Vi beholdt navnet etter at tilknytningen til Arbeiderbevegelsen ble avsluttet.

Direktør Kristian E Kristoffersen leder Frambu, som har fire avdelinger.

Frambus organisasjonskart

Avdelingene

Frambu ledes av direktør Kristian E. Kristoffersen i samarbeid med avdelingslederne fra hver av Frambus fire avdelinger. Når du blir ansatt blir du en del av en av disse avdelingene.

Fagavdelingen
Avdelingen er tverrfaglig sammensatt og har ansvaret for det faglige innholdet i diagnose- og temainformasjon på nett og i trykksaker, informasjons- og veiledningstjenester, både administrative og faglige tjenester knyttet til kurs og veiledningstjenester, og forsknings- og utviklingsarbeid.
Avdelingen ledes av Simen Stokke.

Stikkord for arbeidsoppgavene:

 • Tverrfaglig kunnskapsinnhenting og diagnoseformidling, både spesifikk og tematisk
 • Arrangør av ulike kursformer
 • Kunnskapsdokumentasjon
 • Veiledningstjenester til system og til personer med diagnose
 • Forskning og utvikling (FoU)
 • Henvendelser

Avdeling for tjenesteinnovasjon, kommunikasjon og teknologi (Innovasjon)
Avdelingen har blant annet ansvar for Frambus nettsted og kontoer i sosiale medier, kommunikasjonstjenester, videokonferanser, e-læring, synliggjøring, IKT og resepsjonen.
Avdelingen ledes av Kari Hagen.

Stikkord for arbeidsoppgavene:

 • Nettsider og sosiale medier (frambu.no og flere)
 • Videokonferanse (VK)/strømming og webinarer
 • Resepsjonen
 • Høgskolestudium
 • Nettkurs
 • Video og podkast
 • VR og spill
 • IKT
 • Internasjonalt arbeid (partneravtaler EØS)

Avdeling for miljøarbeid, opplæring og tilrettelegging (MOT)
Avdelingen driver virksomheten i Frambus barnehage og skole.
Avdelingen ledes av Maria Elind.

Stikkord for arbeidsoppgavene:

 • Skole og barnehage
 • Tilpassa pedagogisk opplegg
 • Voksne med bistandsbehov
 • Rådgivning i miljø- og tilretteleggingstiltak
 • Veiledning i oppfølging av lærlinger og praksiselever
 • Frambu.tv

Avdeling for drift og administrasjon
Avdelingens oppgaver er kjøkken, renhold, vedlikehold og eiendomsforvaltning.
Avdelingen ledes av Ellen Paulsen.

Stikkord for arbeidsoppgavene:

 • Bevertning av ansatte og alle besøkende (kursdeltakere mv)
 • Diettekspertise
 • Økonomiledelse
 • Teknisk ansvar og vedlikehold av bygningsmasse på 6500m2
 • Renhold av hele bygningsmassen

 

Kompetansetjenesten (NKSD) og de andre kompetansesentrene

Det finnes ni nasjonale kompetansesentre for sjeldne diagnoser i Norge. Frambu er ett av disse ni sentrene. Sentrene er samorganisert i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og gir tilbud til flere hundre ulike diagnoser.

Her kan du lese en oversikt over kompetansesentrene på sidene til Helsenorge.no (ekstern lenke).

Oppsummering

Stiftelsen Frambu har en rammeavtale med Helse Sør-Øst om å drive kompetansetjenester etter oppdrag fra NKSD. For dette får vi en årlig rammebevilgning fra Helse Sør-Øst og er en del av spesialisthelsetjenesten for sjeldne diagnoser.

Stiftelsen Frambu driver prosjektet LeveNÅ på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Stiftelsen Frambus styre ansetter Frambus direktør, og vi har fire avdelinger som ledes av hver sin avdelingsleder. Til sammen utgjør disse avdelingene Frambus helhetlige tilbud til brukerne sine.

Trykk videre for å lese om Frambus diagnoser.

.