Personvern og informasjonssikkerhet

Personvern

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne opplysninger.

Alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi. Som enkeltmenneske har du derfor rett på en privat sfære som du selv kontrollerer, hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker.

Dette prinsippet er blant annet forankret i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

På Frambu gjelder det alminnelige personvernet for alle personer vi kommer i kontakt med. I vårt arbeid har vi ofte behov for å ha tilgang til sensitive personopplysninger. Helseopplysninger regnes som sensitiv informasjon.

Vi har sikre datasystemer som lagrer disse opplysningene, men det er helt avgjørende at den enkelte ansatte som benytter disse opplysningene, sikrer at de ikke kan komme på avveie eller bli tilgjengelig for andre enn de som har tjenestelige behov.

I kvalitets- og rutinehåndboka i Simployer, finner du Frambus personvernerklæring (krever innlogging i Simployer).

 

Informasjonssikkerhet

Frambus arbeid med informasjonssikkerhet handler om tre hovedprinsipper.

  • at informasjonen ikke blir kjent for uvedkommende (konfidensialitet)
  • at informasjonen ikke blir endret utilsiktet eller av uvedkommende (integritet)
  • at informasjonen er tilgjengelig ved behov (tilgjengelighet)

Det betyr å sikre informasjonssystemene som benyttes for å behandle informasjon – inkludert sikkerhet i alle IKT-systemer, IKT-tjenester og IKT-komponenter som inngår i systemene.

Mye handler om datasystemene våre, men resten handler om hvordan vi som ansatte bruker systemene. Det hjelper ikke om datasystemet er sikkert, dersom PC’en vi bruker er åpen for hvemsomhelst, eller dersom vi “låner bort” passordet en gang.

Ledelsen tilbyr derfor de ansatte et årlig nettbasert informasjonssikkerhetskurs i regi av NorSIS.

IKT-strategi

Frambu bruker IKT-verktøy for effektivt å utføre sine oppgaver.
Frambus nettverk og datatjenester skal være tilgjengelige fra ethvert sted, til enhver tid.
Frambus ansatte har et høyt bevissthetsnivå for å sikre at personvern og sensitive data håndteres korrekt.

  • Office 365 (Outlook, word, powepoint, Teams mv)
  • Sharepoint
  • Nettsted i wordpress (frambu.no, stiftelsenframbu.no, frambuleir.no, frambuhjelper.no, sibs.no, levenaa.no)
  • Fagsystemer i sikker sone (AdCura (Soma))