Verneombud, tillitsvalgte og kollegastøtter

Verneombud og Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Frambu har tre verneombud, hvorav en av dem er hovedverneombud. Verneombudenes oppgaver og roller er hjemlet i arbeidsmiljøloven (aml §6-2). “Verneombudene skal ivareta arbeidstakers interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er i  varetatt i samsvar med bestemmelser i denne lov”.

De tre verneombudene danner sammen med tre representanter fra ledelsen, arbeidsmiljøutvalget (AMU).

 

Tillitsvalgte

Det er ganske høy organisasjonsgrad på Frambu. De tillitsvalgte representerer fem hovedorganisasjoner, og møter ledelsen for informasjon og drøfting jevnlig. De tillitsvalgte gjennomfører årlige lønnsforhandlinger med ledelsen.

De tillitsvalgte er:  (Dette bør ligge i personalhåndboka, slik at det er ett sted hvor det oppdateres)
Fagforbundet/LO: Geir Pettersen (vara: Bjørn-Magne Stuestøl)
Delta/YS: Gunn Pedersen (vara: Wenche Thorbjørnsen)
Unio: Mari Ellefsen-Martinsen (vara: Vibeke Langva)
Akademikerforbundet: Heidi Nag (vara: Øyvind Kanavin)

De fagforeningene vi har er:
Fagforbundet
Delta
Kost – og Ernæringsforbundet
Norsk Ergoterapeut forbund
Fellesorganisasjonen (FO)
Akademikerforbundet
Forskerforbundet
Utdanningsforbundet
Norsk Sykepleierforbund
EL og IT forbundet Oslo/Akershus

 

 

Kollegastøtter

En kollegastøtte er
  • En du kan snakke med når du har behov for det
  • Et tilbud til ALLE ansatte
  • En som har taushetsplikt, men ikke meldeplikt til noen
  • En kollega som kjenner Frambu og arbeidsmiljøet godt
Du kan snakke med en av kollegastøttene når du opplever små eller store utfordringer på jobb eller privat.