Oppdaterte retningslinjer for klinisk oppfølging ved Friedreichs ataksi

Personer med Friedreichs ataksi får ikke alltid tilgang til spesialisert klinisk behandling. I 2014 ble det derfor laget retningslinjer for å legge til rette for beste praksis på området. Nå er disse evaluert og videreutviklet. Dokumentasjon av virkning er viktig for å sikre personer med ulike diagnoser best mulig oppfølging. Men ved sjeldne diagnoser er … Fortsett å lese Oppdaterte retningslinjer for klinisk oppfølging ved Friedreichs ataksi