Del 4 – Tilrettelegging for fysisk aktivitet og deltakelse