Innledning

Innledning

Som assistent for et barn med AT vil du jobbe tett med personen med diagnose og familien.

Det er et ønske fra foreldre til barn og unge med AT at assistenter kan få en innføring i diagnosen AT, og hva det innebærer før de begynner å jobbe med barnet. Det kan være belastende for foreldre å forklare hva diagnosen AT innebærer hver gang de får en ny assistent. Du som assistent er en viktig tjenesteyter som også må få økt diagnosekompetanse.