Overgang fra barnehage til skole – lenker til relevant litteratur

Det er utgitt mye materiell på temaet overgang fra barnehage til skole. Under finner du lenker til relevant lovverk, veiledere, artikler og filmer, delt inn i følgende overskrifter: 

 

  • Overgang fra barnehage til skole for barn med en sjelden diagnose 
  • Overgang fra barnehage til skole for barn med funksjonsnedsettelse 
  • Generell informasjon om overgangen fra barnehage til skole 
Overgang fra barnehage til skole for barn med sjeldne diagnoser: 
Overgang fra barnehage til skole for barn med funksjonsnedsettelser: