Overganger – relevante lenker

Det er laget mye materiell om overgangen fra barnehage til skole.

Under finner du lenker til relevant lovverk, veiledere, artikler og filmer.

For barn med sjeldne diagnoser – Overgang fra barnehage til skole:

 • Utvikling
  (2012. NAKU – Nasjonalt kompetansesemiljø for utviklingshemming)
  .
  Tidsskriftet Utvikling inneholder flere artikler om overgang mellom barnehage og skole, blant annet artikkelen Fra barnehage til skolestart, som handler om en jente med cri du chat syndrom.
 • Barnehage og skolestart for kortvokste
  (2020.
   TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser)
  Få tips om hvordan du kan tilrettelegge for kortvokste, slik at det blir lettere for dem å delta i barnehage og skole.
 • Forberedelser til skolestart for barn med sjeldne diagnoser – hva kan være lurt å tenke på?
  (2015. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser)

  Har du fått svar på det som er viktig for ditt barn? Bruk denne utfyllende punktlisten som en sjekkliste.

For barn med funksjonsnedsettelser – Overgang fra barnehage til skole: 

Generell informasjon – Overgang fra barnehagen til skole: