Velkommen til Frambu

Som nyansatt er det mye å sette seg inn i. Dette nettkurset er obligatorisk, og bør gjennomføres den første måneden du er ansatt. Lederen din skal sørge for at du får mulighet til det. I tillegg til kurset, vil du bli invitert til en samtale med direktør og avdelingslederne i august.

Kurset er delt i 5 kapitler, som du kan ta i den rekkefølgen du ønsker. På slutten av hvert kapittel er det en selvrettende kviss, som skal bidra til å repetere hovedpunktene.