7. Vurdere informasjon til andre barn og foresatte

Når et barn skal over på en ny arena må foreldre ofte ta stilling til om det er behov for å informere jevnaldrende og evt. deres foresatte. Foreldre til barn med sjeldne diagnoser kan være usikre på om de skal informere og eventuelt hva de bør informere jevnaldrende om. De kan være redd for at barnet blir stigmatisert og ikke sett som den de er som enkeltindivid med ulike egenskaper og ressurser. Foreldre må derfor få muligheten til å snakke om det å informere medelever med tjenesteytere som er involvert i overgangen.

Frambus erfaring er at åpenhet om symptomer og/eller diagnosen ofte kan bidra til større forståelse for barnets behov, bedre tilrettelegging og større trivsel. Dette gjelder både for diagnoser som innebærer alvorlige medisinske og sammensatte utfordringer og for diagnoser som er mer skjulte.